Din är all makt och ära och härlighet. Allt i himmel och på jord tillhör dig, Herre. Detta är ditt kungadöme. Vi tillber dig, som har allt under kontroll.

1 Krönikeboken 29:11

2021-12-27