Välkomna, Vänner!

Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen (Romarbrevet 1:18)


Ska vi tro på en arg Gud? Nej, men vi bör tro på att allvar är allvar.


Att göra fel känns i någons magtrakt, tills att individen på ett eller annat sätt dövar sig själv, stänger av sig själv, dvs inte längre är helt och hållet levande. Där kan vi fokusera på om det finns ett liv före döden i stället för efter. Vi kan också se att livfullheten stängs av. Här. I det jordiska. Vi kan se att brott mot ett kärleksfullt beteende, det vill säga brott mot Guds instruktioner, vilket är samma sak, genast resulterar i brist på egentligt liv.

Att göra fel gör personen, som gör fel, benägen att ta ut sina uppdämda känslor i andra sammanhang.

Att ha gjort fel tröttar ut en individ.

Att ha gjort fel föranleder en individ att rusa igenom situationer, som också blir fel av bara farten.

Att göra fel leder till ensamhet. Det kan finnas många människor runt individen, men de känner egentligen inte individen, som inte kan kommunicera obehindrat och tillåta andra att komma inpå livet.


Några saker en individ måste kunna klara av, och vara bekväm med:

Sitta ensam i ett rum, utan dator-, tv-, eller telefonskärmar.

Ha riktiga, djupa relationer, i vilka alla sanningar är kända av den andra parten.

Känna storheten i naturen. Den som inte förmår att uppleva det mäktiga i naturupplevelser är allvarligt avstängd.

Att inte klara av dessa saker tyder på ohälsa till följd av ohörsamhet mot det som vi alla vet är det rätta, vilket sammanfaller med Guds instruktioner, t.ex. i de tio budorden, för hur vi bör leva. Vi behöver inte ens blanda in Gud eller ett liv efter detta för att se att allvar i det perspektivet faktiskt är allvar, och inverkar på ett jordeliv. Om vi stannar där.


Svaret på om någon påverkas djupt och mycket negativt i sin existens av att inte göra det rätta, det har vi redan. Vi kan kalla det Guds vrede, eller så kan vi kalla det allvar. Det landar på samma resultat.