Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det

Efesierbrevet 2:8


2021-05-23 bild Helena Lopes