Välkomna, Vänner!Vår framtid är känd av Dig. Du lyser upp vägen för våra steg. Du stärker oss med din närvaro. Du kommer aldrig att lämna oss. Vi bär inte ensamma våra bördor. Med en i evighet kärleksfull Gud kan vi alltid gå framtiden till mötes, med livets gåva ifrån det sällskap som vi alltid har. Det finns bara kärlek, glädje och tillväxt i dina planer för oss. Förskona oss från ondska och tomhet, du som finns både bakom oss och framför oss, och som är närmare oss än våra egna andetag. Våra hjärtan är till bredden fyllda av tacksamhet gentemot dig. Vi säger JA till alla planer som du har för oss.

Amen