De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban.

Lukas 2:16


2021-12-23 bild AdinaVoicu