Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen?

Lukas 16:11

2021-12-19 bild Macklay62