Den som litar på sig själv är en dåre, men den som lever vist kan vara trygg.

Ordspråksboken 28:26


2021-11-24 bild Andrea Piacquadio