En vis son gör sin fader glädje, och en dåraktig människa är den som föraktar sin moder.

Ordspråksboken 15:20
2021-10-28 bild Rodnae Productions