Herren, er Gud, går med er. Han ska strida för er mot era fiender och han kommer att ge er seger

5 Moseboken 20:4


2021-12-18 bild Spirit111