För Guds gåvor och hans kallelse kan aldrig tas tillbaka. Han tar aldrig tillbaka sina löften.

Romarbrevet 11:29
2021-11-23 bild Vlada Karpovich