Välkomna, Vänner!
BÖRJA HÄR ^


En fördärvlig människa, en ogärningsman, är den som går omkring med falskhet i sin mun, som blinkar med ögonen, skrapar med foten, gör tecken med fingrarna.
En sådan bär svek i sitt hjärta, han smider alltid ränker och ger upphov till trätor.
(Ordspråksboken 6:12-14)


Av dina befallningar får jag förstånd; därför hatar jag alla lögnens vägar (Psaltaren 119:104)


Det kan vara svårt att hantera falskhet. Det kan vara svårt att förstå varför vi råkar på det. Statistiskt lär det vara så att vi ljugs för mellan tio och två hundra gånger under en dag. Hur man har kommit fram till den statistiken är ju lite förunderligt, men i vilket fall så möter vi väldigt många lögnare och mycket falskhet på vår väg. Samma statistik gör gällande att människor själva ljuger mellan en och två gånger under samma period. Och det sägs att de som ljuger mycket gör det på grund av ett behov av kontroll. När sanningen inte fungerar för att kontrollen över en situation ska kunna bibehållas produceras en lögn som tjänar syftet bättre. Kroppspråk avslöjar ofta lögnaren, för den som vet att se efter kroppspråk.

Lögner finns det ju ett brett spektrum av, med allt från den lilla, s.k. vita lögnen om att någons nya jeans sitter bra och att du mår fint trots den migrän du inte nämner, över att någon säger att de är upptagna när de inte är det för att slippa att göra det ena och andra, till de grova lögnerna - som har ett brett spektrum. Och faktiskt så ljuger de vanemässiga lögnarna inte fullt så mycket för dig i förbifarten, som de ljuger för sina nära och kära. Det finns människor som tycker att lögner är acceptabla och som kan skräna till de närmaste kumpanerna om de valser de dragit med människor, som om lögnerna var prestationer eller bevis på deras snitsighet, och som om människor var till för deras planer, och inte för att respekteras det minsta.

Människor är mer benägna att ljuga i e-mail än när de skriver för hand! Formatet för kommunikation påverkar frekvensen av lögner. Det är ju ganska konstigt att skrivformerna kan vara så olika, men studier visar att människor ljuger mer, avslöjar mindre, och känner sig  mer berättigade när de skriver e-mail än när de skriver brev med penna och papper.

Människor ljuger om sina minnen, och på det området kanske de inte är medvetna om att de ljuger. De lade kanske in en lögn mitt i något som hänt dem, när de berättade om saken för länge sedan, och lögnen kröp in i historien så att de numera minns vad som hände med lögnen inkluderad. Det är två meter snö i historien, i stället för den halvmeter som låg på marken vid tillfället då minnet skapades.

Något som också har visat sig, är att människor har svårare att ljuga på ett främmande språk än på sitt modersmål. Det kanske blir för mycket att tänka på samtidigt. Likaledes kan lögnaren få svårt att hålla rätt på sina lögner om du hoppar fram och tillbaka på tidslinjen för dennes lögner, och inte låter vb berätta lögnerna i "rätt ordning".


Gud är väldigt tydlig när det gäller lögner och falskhet.

Lögner ställer till mycket ont i den här världen.