Men förbliv du vid det som du har lärt, och som du har fått visshet om. Du vet ju av vilka du har lärt det,

2 Timotheosbrevet 3:14
2021-11-11 bild Mario Wallner