Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder.

Filipperbrevet 4:4


2022-01-11 bild DawnyellReese