för Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse

Romarbrevet 11:292022-01-04