Herren, din Gud, bor i dig en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.

Sefanja 3:17b21-12-24 bild Marta Wave