Han tröstar oss alla i våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt

 - 2 Kor 1:4
2020-05-19