Gud sade till Mose: »Jag är den jag är.» Och han sade vidare: »Så skall du säga till Israels barn: 'Jag är' har sänt mig till eder."

2 Mosebok 3:14
2021-11-17 Jan Koetsier