Men ängeln sade: 'Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket.'

Lukas 2:10

2021-12-21