Välkomna, Vänner!






Tro inte att något är sant om det inte finns kärlek i det. Och tro inte att något är kärlek om det inte finns sanning i det.

Kärlek och sanning är inte möjliga att skiljas åt.


Det är inte ovanligt att människor är rädda för sanningen.  Men allt som är en illusion för dig längre bort från sanningen, kärleken, och från Gud. Det är samma sak.

Både sanningen och kärleken är det som gör att en människa kan nå sin fulla potential. Det kan hon inte, om hon ljuger om vem hon är, t.ex., och inte heller om hon väljer rädslan över kärleken. Det är de två egentliga känslorna i världen: kärlek och rädsla. Rädsla finns där det inte finns tillräckligt med kärlek. Rädsla finns inte där kärleken är. Bördan som den, som avvisat kärleken och sanningen kommer att leva med, är rädsla.