Foto: Stefan Stefancik


Välkomna, Vänner!


Rädsla finns inte i kärleken (1 Johannes 4:18)


Rädsla. Rädsla finns där kärlek släpper greppet om en människa. Rädsla gör att människor vill veta om de är starka nog, rika nog, tuffa nog. Rädsla får människor att vilja hävda sig, gör det viktigt för dem att visa för sig själva att de är viktiga nog. Titta, så viktig jag tycker att jag är. Rädsla får människor att organisera sig och bygga arméer av olika slag, upprätta invecklade regelverk, fatta principbeslut om rutiner för handlingar som inte utförs av kärlek. Handlingar som görs av kärlek behöver aldrig några ursäkter. Där behövs inte att handlingsprogram att peka på och gömma sig bakom, av rädsla för vad människor tycker. Rädsla sätter femton lås på en dörr, och föranleder rädsla för att en ambulans inte skulle ta sig in ifall det skulle behövas. Rädsla försöker döva sig själv. Rädsla tar sin tillflykt i fantasier där någon är stor och stark i ett dataspel, eller rik och mäktig där hen ser sig själv i en spännande drama-serie eller life-visioning enligt allehanda gurus. Den verkligt förmögne skaffar säkerhetspersonal av rädsla, och kan frukta att några i denna inte är att lita på.

Rädsla kan förstöra hälsan. Rädsla håller människor tillbaka, från att säga hej till en vag bekant som kanske skulle kunna vara en fantastisk kompis, och från att satsa på sina drömmar. Rädsla leder till dålig beslutsfattar-förmåga, och impulsiva handlingar. Rädsla leder till hat och våld. Rädsla kan passera gränsen för vad som är en fobi. Rädsla är alltid kontraproduktiv utan att ge den rädde några fördelar.

Just nu är människor till och med rädda för människor. De ska hållas på avstånd. Rädslan kan komma att förorsaka mer skada än ett virus till slut, om människokärlek tillåts att förvisas till periferin där. Och så sker just nu i många sammanhang.

Vi lever just nu i den tryggaste perioden i världens historia.

Men, det finns mer rädsla än någonsin i samhället. Och det beror på...du kan nu svara på det själv...just det... Det beror på bristen på kärlek.

Du träffar människor varje dag med orden "Jag vet inte vad kärlek är" tryckta på en osynlig t-shirt. Alla dessa människor, som är ekiperade så, de mår inte riktigt bra, och de kan vara ganska destruktiva eller farliga för sin omgivning. Men, om DU vet vad kärlek är, så är du inte rädd i alla fall. De blir kanske förvånade över ditt stora leende. De blir kanske rädda för det..., och vill försöka få bort det från dina anletsdrag.