Kärleken fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.

1 Korintierbrevet 13:7


2022-01-13 bild bingngu93