Det finns en lögn som fungerar som ett virus i mänsklighetens medvetande. Och den lögnen är: 'Det finns inte tillräckligt för att räcka till alla. Det finns brist och det finns begränsningar och det finns bara inte tillräckligt.' Det finns tillräckligt för alla. Om du tror på det, om du kan se det, om du agerar utifrån det, kommer det att dyka upp. Det är sanningen.

Michael Bernard Beckwith


2021-11-04 bild Ian Turnell