Lova Herren, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som förlåter dig alla dina synder, och botar alla dina sjukdomar, han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet

Psaltaren 103:2-42021-08-29