Ty många äro kallade, men få utvalda

Matteus 22:14

2021-11-21 bild David Guerrero