Sju gånger kan den rättfärdige falla och resa sig igen, men de onda stupar för olyckan.

Ordspråksboken 24:16
2021-11-15 bild David Huck