Välkomna, Vänner!

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft ( Filipperbrevet 4:13 )


Vi har en tendens att fokusera på det som vi inte har, och på det som till synes tas ifrån oss. Vi har en tendens att inte se allt som vi faktiskt har och det som är kvar trots allt.

Just nu så har du hud över hela kroppen. Du har din andning, och din förmåga att läsa dessa ord. Du har tagit dig hit, så du har den förmågan, och som en mindre del i det så har du infrastrukturen och elektroniken till att göra det. Du har dagsljuset och kvällsmörkret med den stjärnbeströdda himmelen. Du har sol och regn, och värme och kyla. Du har dina tankar och känslor, du har dina minnen och din förmåga att relatera till andra människors upplevelser. Du har en inneboende förmåga till givmildhet och godhet. Du har dina sinnen. Alla har inte alla sinnen eller alla sinnen på samma sätt, men du har din förmåga att uppleva världen genom dina tentakler och innanför dem. Du har din inre röst, och din känsla för vad som är rätt och fel, sant och falskt. Du har alltid ett val i varje minut. Du kan välja på mycket. Du har dina upplevelser av olika slag, din livsresa som har lärt dig olika saker. Du har din förmåga och dina talanger, och kanske har du fått odla dem och ägna dig åt dem, eller så är det något som du kan välja att lägga mer tid på från detta ögonblick. Du har en förmåga att bygga relationer, och att ge och ta. Och du har en evig själ.

Till exempel.

Listan är väldigt lång på allt som du har.  Låt ingen, och allra minst du själv, intala dig, att du är förutan något som du behöver. Om du känner dig låg - "res dig!" - och ta tag i lite av allt det du har. Gå vidare nu. Om du känner att många utmaningar kommer emot dig - så gör samma sak. Du har också förmåga till vila när det är det som du behöver. Du kan alltid be om hjälp, och det är alltid, alltid din tid nu.