Välkomna, Vänner!
BÖRJA HÄR ^Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom (1 Johannes 1:5)


Mörkret vet inte hur ljus fungerar. Mörker har ingen erfarenhet av ljus, och kan i bästa fall läsa om det. Det läser i så fall om det så som text har formulerats i mörker, teoretiskt, och i en värld som utgår från parametrar som inte hör ljuset till. Kvantitet och siffror, mått och yta. Inte minst yta.

Ljus bara är.

Det följer inte mörkrets lagar. Det följer inte mörkret alls.

Ljus fungerar på ett helt annat sätt än de sätt som mörker kan räkna ut.

Det är egentligen inte heller så att mörker blir ljusare av ljus. Mörker förblir mörker, och kan inte bli ljus.

Hur tydligt det är att ljus faktiskt är ljus kan vi dock se.