Om någon giver svar, förrän han har hört, så tillräknas det honom såsom oförnuft och skam.

Ordspråksboken 18:13


2021-10-31 bild Lisa