Välkomna, Vänner!
BÖRJA HÄR ^
Sex ting är det som Herren hatar, sju är det han avskyr: stolta ögon, falsk tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till allt som är ont, menedaren som vittnar falskt och den som vållar tvist mellan bröder. (Ordspråksboken 6:16-19)


Det kan hända att det är lite vardag över att människor är överlägsna mot sin nästa, att de far med osanning, gör andra illa, dras till oärliga handlingar och sprider osämja. Det beror i så fall på att människor har kommit långt bort ifrån det som är rätt. De var inte starkare. De är inte mer klarsynta. De är svaga och blinda, och går möjligen på i sina ullstrumpor.

Man kan sammanfatta styrkan och klarsynheten, värdigheten och integriteten i att inte agera så - i att inte sätta sig på andra, i att vara sann, i att verka för det goda - i ordet "pålitlighet".

Individer som avstår dessa, låga beteenden är pålitliga för sina omgivning, för sig själva, och för Gud.