Välkomna, Vänner!


Relationer. Det finns några hörnstenar i lyckliga, levande och hälsosamma relationer. Det existerar några väl beprövade ingredienser, som bör finnas med i relationer, för att de ska få fortsätta att vara lyckliga, levande och hälsosamma.

De som har en relation till varandra har lättast för att upprätthålla relationen om de ser en del i livet på samma sätt. Det går att ha och upprätthålla relationer där olika synsätt finns, men i så fall är det nödvändigt att lyssna på och förstå den andra. Och där kommer vi in på något annat, som också är en viktig hörnsten, nämligen respekt. Det är viktigt att respektera den andras synsätt, och att respektera varandra överhuvudtaget. Det finns gränser som inte korsas i en lycklig, levande och hälsosam relation. Och där kommer vi in på ytterligare en sak, som är viktig i en lycklig, levande och hälsosam relation. En annan hörnsten i en sådan är ömsesidig tillit. Tillit finns där gränser respekteras, som exempel. Vilka gränserna kan vara kan gå på djupet och handla om vad en individ faktiskt behöver för att känna sig trygg i en relation - vilket leder till nästa hörnsten. Den handlar om intimitet, och inte minst om modet att släppa in en annan part i de inre rum där sårbarhet kan återfinnas, det vill säga att kunna ha en nära relation till någon som verkligen känner en människa på djupet. I det ljuset kommer vi fram till det ge och ta som bör finnas i en lycklig, levande och hälsosam relation, och där är vi tillbaka vid att upplevelser kan vara olika och att alla i lyckliga relationer kanske inte ser allt på samma sätt, även om det ofta är enklast ifall det är så.

Det är inte alla som har en relation till Gud. Men den som har det bör vårda den relationen, liksom hen vårdar andra relationer i sitt liv. Gud vet hur du ser på saker. Gud förtjänar din respekt. Kan Gud lita på dig? Det vet bara ni två. Gud känner dig in i minsta detalj, bättre än du känner dig själv.