Jag tackar min Gud, så ofta jag tänker på eder, i det jag alltid i alla mina böner med glädje beder för eder alla.

Filipperbrevet 1:3-4

2021-11-07 bild Micael Widell