Välkomna, Vänner!

BÖRJA HÄR ^


Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom (Romarbrevet 12:2)


Vad är ett samhälle? Jo, ett samhälle är en struktur som är uppbyggd och fungerar igenom de uppfattningar som finns i samhället, och det är just detta som håller samhället samman. Om människorna i samhället anser att det bör finnas kaféer under broar, om människorna tycker att det är viktigt, så finns det kaféer under broar. Om människor inte tycker att kaféer under broar är något viktigt, så finns det inte kaféer under broar.

Vad människor tycker är viktigt baseras på den information de får. Om människor får informationen att den som tillbringar tre timmar i veckan på ett kafé under en bro kommer att leva i tio år längre än den som inte gör det, så kommer människor att kräva kaféer under broar.

Där uppstår det ett krav på informationen som människor får. För om människor får fel information så kommer de att prioritera fel saker i sitt samhällsbygge. Om informationen är fel eller ofullständig, så kommer människor inte att leva i det samhälle som de borde ha byggt. De kommer att ha fel önskemål och fel rutiner.

Eftersom information är basen för vad som driver människor, och för vart människor driver, blir det viktigt att många människor tar del av mycket information från ett stort antal källor. Det blir viktigt att det, i första hand, finns information. Det blir viktigt att all information inte kommer från samma håll.

Det blir viktigt att människor får ha ett meningsutbyte, att de får träffas och ha det, eller om de inte kan träffas, att deras meningsutbyte inte censureras på nätet. Det blir viktigt att olika personer, som fått eller innehar olika typer av information, kan utbyta information med varandra, och diskutera vad de anser verkar vara mest trovärdigt där olika saker, som presenterats som fakta, går emot varandra.