Och han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna."


Uppenbarelseboken 21:5
2021-11-02 bild Suzy Hazelwood