Som en guldring i grisens tryne är skönhet hos en kvinna utan vett

Ordspråksboken 11:22


2022-01-14