Välkomna, Vänner!

Har ni hört? Har ni hört det senaste om den och den?

Skvaller har kanske ett sämre rykte än vad det förtjänar. Enligt samtida undersökningar kan det hända att människor talar om andra människor ibland för att de bryr sig om andra människor. Och vi gillar vetenskap här på Onlinekyrkan.

Enligt samma undersökningar skvallrar kvinnor mycket mer än män, och yngre kvinnor tenderar mer till elakt skvaller än vad mer mogna kvinnor gör, vilket helt skulle stämma med att kvinnor inte sällan visar en mer moderlig, generell omtanke om omvärlden än vad män gör och med att människor lär sig saker under livets gång. Människor är inte så fördömande längre, efter några turer i livet. Det har vi varit inne på förut här, det vill säga att det ofta är omognad som tar sig negativa uttryck, är tvärsäker - inte minst för att omognad vet så lite att det är enkelt att vara tvärsäker på det lilla, lilla - och också då i omdömen om andra där skvallret går.

Undersökningarna visade att människor hellre skvallrar om dem som de känner än om kändisar, och att en människa skvallrar i genomsnitt 52 minuter om dagen! Vilket inte verkar klokt... Vem har tid med det? Säger vi, skvallrandes om dem som skvallrar! Det mesta skvallret var nautralt enligt utredningarna, och det mesta som blev över på det var positivt inställt till dem som omtalades.

Visst är det positivt. Människor är inte alls så tarvliga som du kanske ibland tror när du undrar vad andra säger om dig. De flesta människor bryr sig faktiskt, och vill dig väl.

Människor vill ha en anknytning. Sanningen är att de inte bryr sig nämnvärt om de figurer som figurerar i skvallerpressen.

Människor har mer kärlek till nästan och mer att komma med än vad människor ofta beskrivs med, när det skvallras om dem.