Välkomna, Vänner!


Vad är spirituell mognad? Är det något bra, som vi kan ha nytta av? Skiljer spirituell mognad från annan mognad?

Spirituell mognad är resultatet av en inre resa, genom vilken en individ befriat sig själv från tankar, vanor och koncept som inte gagnar individen eller kollektivet. Det handlar om att någon har skaffat sig det djupare och det vidare perspektivet. Och just djupet och vidvinkeln är exempel på det som kan skilja spirituell mognad från annan mognad. Där annan mognad kanske känner igen det som händer just nu tack vare saker som hänt många gånger förr, och som individen har upplevt, sätter spirituell mognad in det som sker i ett djupare och vidare sammanhang, där kärleken till nästan och tacksamhet gentemot livet kan vara en del av fonden, i ett medvetande som är medvetet om sig självt. Spirituell mognad kräver med nödvändighet inte religionstillhörighet, och det finns exempel på religionsutövning som står emot utveckling. Men många gånger växer spirituell mognad ur aktiv gudstro.

Spirituell tillväxt förändrar ditt perspektiv. Med spirituell tillväxt märker du att det blir lättare att komma på andra sidan allt det som inte betyder något, och med spirituell tillväxt har du lättare för att se andra sidan av något. Med spirituell tillväxt släpper du mycket av egot där det inte tjänar ett annat syfte än att göra sig påmint av fel skäl. Du har lätt för att uppleva inre frid. Du ser det stora i det lilla. Du agerar utifrån en inre värdeskala och inte utifrån trender eller andras åsikter. Du har inre styrka.