Välkomna, Vänner!


Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. (Psaltaren 136:1)


Våra välsignelser är många. Alla välsignelsers källa, de är så många att det är givet redan från början att vi varken kan räkna dem alla eller tacka för dem alla. Den eviga makten ligger i skapelsen, och bortanför den. Vi gör oss alla skyldiga till otacksamhet, till gnäll och beklagan, men miraklerna tar aldrig slut, och tålamodet med oss är stort.

Jordelivet kan vara tungt, tufft och svårt. Att tacka även för prövningarna, genom vilka vi kan växa, är en högre nivå, som vi är mogna ibland. Och vi behöver inte rädas för att välsignelserna är färre eller skaparens makt mindre i vilket fall.