Välkomna, Vänner!

Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden (Psaltaren 46:10)

Vi är oftare än vi inser i ett stressläge, som vi inte riktigt är gjorda för. Vi är konstruetade för korta stresslägen. Vi har byggt samhället så att vi nästan alltid upplever någon form av stress. Något som hjälper till att sänka stressläget är tystnad.

En brusnivå har inverkan på en människas förmåga att tänka, ta till sig kunskap, fördjupa sitt medvetande, vara kreativ... Hen orkar ta till sig en kort slogan på en reklamaffisch, och det är ofta det som hon gör, dag efter dag, år efter år i ett liv. Tålamodet med det fördjupade materialet, den fördjupade konversationen, det normala tålamodet med medmänniskorna, krymper. Perspektiven försvinner. Senare uttrycker sig alla i slogans, i korta budskap. Ett hundra rader långt inlägg i sociala medier verkar förryckt (varför?), människor fördöms på sitt utseende - få överväger ens det riktiga i detta, utan det sker på impuls bortom människornas ifrågasättande av sig själv, där stress- och brusnivån varit hög under hela deras liv.

Det är helt enkelt så att vi behöver tystnad för att ha goda relationer, fördjupa oss i något, växa som människor, må bra...

Tystnad är som en råvara, en omistlig ingrediens i ett hälsosamt, konstruktivt liv med djupa relationer till andra. De vänner som kan sitta tysta tillsammans, utan ljudet från en skärm eller en omgivning som ursäkt, är verkliga vänner. Den som unnar sina nära och kära daglig tystnad, för studier, tid till att tänka och arbeta, gör om det är medvetet en kärleksfull handling.

Det finns t.o.m. människor som inte kan hantera tysnad. Det tar inte många minuter när det blivit tyst för att de ska ändra på det.  Vi kan se hur de sträcker sig efter någon form av ljud - sin egen röst, något att lyssna på eller något material som är som bruset, smatter, gester som låter,

Vi rekommenderar en stunds tystnad varje dag. Vi menar tystnad.