Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

2 Petrusbrevet 1:212021-11-16 bild Anna Nekrashevich