En människa med integritet vandrar i trygghet, men den som går på orätta vägar råkar illa ut

Ordspråksboken 10:92021-10-27 bild Shvets Production