Var alltså beredda, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer!

Matteus 24:422021-12-31 bild the5th