Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Matteusevangeliet 6:34

2021-12-17 bild Pezibear