Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör

1 Timotheosbrevet 4:12
2021-11-08