Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?

Matteus 16:26


2021-10-29 bild Ron Lach