Visar inlägg i kategorin Dagens Ord

Tillbaka till bloggens startsida

Tillfälligt Eller För Alltid

Rädsla är tillfällig. Ånger är för alltid.


2021-11-28 bild Liza Summer

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Följ Mitt Exempel

Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel.

1 Korinthierbrevet 11:1

2021-11-27 bild Kristina Paukshtite

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kraft Och Styrka

Han ger kraft åt den trötte och styrka åt den svage.

Jesaja 40:29
2021-11-26 bild Karolina Grabowska

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Gå I Frid

'Gå i frid. Er resa står under Herrens beskydd.'

Domarboken 18:62021-1125 bild Kun Fotografi

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Den Som Lever Vist

Den som litar på sig själv är en dåre, men den som lever vist kan vara trygg.

Ordspråksboken 28:26


2021-11-24 bild Andrea Piacquadio

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Eviga Gåvor

För Guds gåvor och hans kallelse kan aldrig tas tillbaka. Han tar aldrig tillbaka sina löften.

Romarbrevet 11:29
2021-11-23 bild Vlada Karpovich

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Säg Till Den Rättfärdige

Säg till den rättfärdige att det ska gå honom väl, för de får äta sina gärningars frukt.

Jesaja 3:10


2021-11-22

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Många Är Kallade

Ty många äro kallade, men få utvalda

Matteus 22:14

2021-11-21 bild David Guerrero

0 kommentarer | Skriv en kommentar

När Vi Prövas

Hjälp oss när vi prövas, och rädda oss från det onda.

Matteus 6:13

2021-11-20 bild Cottonbro

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Varken Kall Eller Varm

Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, så ska jag spotta ut dig ur min mun.

Uppenbarelseboken 3:16
2021-11-19 bild Tima Miroshnichenko

0 kommentarer | Skriv en kommentar

'Jag Skämtade Bara'

Som en galning som skjuter iväg brandfacklor, pilar och död är den som lurar sin medmänniska och säger: 'Jag skämtade bara.'

Ordspråksboken 26:18-19

2021-11-18 bild  Furkan F Demir

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jag Är

Gud sade till Mose: »Jag är den jag är.» Och han sade vidare: »Så skall du säga till Israels barn: 'Jag är' har sänt mig till eder."

2 Mosebok 3:14
2021-11-17 Jan Koetsier

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vad De Fått Ifrån Gud

Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

2 Petrusbrevet 1:212021-11-16 bild Anna Nekrashevich

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Men De Onda...

Sju gånger kan den rättfärdige falla och resa sig igen, men de onda stupar för olyckan.

Ordspråksboken 24:16
2021-11-15 bild David Huck

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Inte I Skuld Utom I Kärlek

Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.

Romarbrevet 13:8
2021-11-14 bild Vlada Karpovich

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Glada Genom Prövningar

Var bara glada, mina syskon, när ni får gå igenom olika slags prövningar

Jakob 1:2
2021-11-13

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Bara Ljus Och Kärlek Kan Göra Det

Mörkret kan inte driva ut mörkret: bara ljus kan göra det. Hat kan inte driva ut hat: bara kärlek kan göra det

Martin Luther King
2021-11-12 bild Guillaume Meurice

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Förbliv Vid Det Som Du Har Lärt

Men förbliv du vid det som du har lärt, och som du har fått visshet om. Du vet ju av vilka du har lärt det,

2 Timotheosbrevet 3:14
2021-11-11 bild Mario Wallner

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Väger Lätt

Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår

Romarbrevet 8:18
2021-11-10 bild Sebastian Voortman

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Frukta Inte, Ty Jag Är Med Dig

Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

Jesaja 41:10

2021-11-09

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Var En Förebild

Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör

1 Timotheosbrevet 4:12
2021-11-08

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Så Ofta Jag Tänker På Er

Jag tackar min Gud, så ofta jag tänker på eder, i det jag alltid i alla mina böner med glädje beder för eder alla.

Filipperbrevet 1:3-4

2021-11-07 bild Micael Widell

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vänj Den Unge

Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal.

Ordspråksboken 22:6


2021-11-06 bild Alexander Dummer

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Var Snäll

Var snäll när det är möjligt. Det är alltid möjligt.

Dalai Lama


2021-11-05 bild Blue Bird

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Lögnen Om Brist

Det finns en lögn som fungerar som ett virus i mänsklighetens medvetande. Och den lögnen är: 'Det finns inte tillräckligt för att räcka till alla. Det finns brist och det finns begränsningar och det finns bara inte tillräckligt.' Det finns tillräckligt för alla. Om du tror på det, om du kan se det, om du agerar utifrån det, kommer det att dyka upp. Det är sanningen.

Michael Bernard Beckwith


2021-11-04 bild Ian Turnell

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Allt Som Är Sant Och Värdigt

För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.

Filipperbrevet 4:8

2021-11-03

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Se, Jag Gör Allting Nytt

Och han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna."


Uppenbarelseboken 21:5
2021-11-02 bild Suzy Hazelwood

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Allt Förmår Jag

Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Filipperbrevet 4:12-13

2021-11-01

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Om Någon Giver Svar Förrän Han Har Hört

Om någon giver svar, förrän han har hört, så tillräknas det honom såsom oförnuft och skam.

Ordspråksboken 18:13


2021-10-31 bild Lisa

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Låt Oss Inte Längre Döma Varandra

Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er i stället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller.

Romarbrevet 14:132021-10-30

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg