Visar inlägg i kategorin Dagens Ord

Tillbaka till bloggens startsida

Vinna Hela Världen Men Förlora Sin Själ

Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?

Matteus 16:26


2021-10-29 bild Ron Lach

En Vis Son

En vis son gör sin fader glädje, och en dåraktig människa är den som föraktar sin moder.

Ordspråksboken 15:20
2021-10-28 bild Rodnae Productions

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vandrar I Trygghet

En människa med integritet vandrar i trygghet, men den som går på orätta vägar råkar illa ut

Ordspråksboken 10:92021-10-27 bild Shvets Production

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ingen Kan Tjäna Två Herrar

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon

Matteus 6:242021-10-26 bild Cottonbro

Mitt Folk

men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land

2 Krönikeboken 7:14
                                                                                                                            2021-10-25 bild Gelatin

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Jag Förstår Inte Alls Mig Själv

Jag förstår inte alls mig själv, för jag vill verkligen göra vad som är rätt, men jag kan det inte. Jag gör inte det jag vill göra, utan det jag hatar.

Romarbrevet 7:152021-10-24 bild Mikhail Nilov

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Skrivet Till Vår Undervisning

Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp.

Romarbrevet 15:42021-10-23 bild Johnmark Smith

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Våra Egna Sammankomster

Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Hebreerbrevet 10:25

2021-10-22 bild Jopwell

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Med Glädje Skall Ni Dra Ut

Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna

Jesaja 55:12

2021-10-21 bild Yaroslav Shuraev

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Livets Väg

Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

Psaltaren 16:11


2021-10-20 bild Matheus Bertelli

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Intet Är Bättre För Människan

Så prisade jag då glädjen och fann att intet är bättre för människan under solen, än att hon äter ock dricker och är glad, så att detta får följa henne vid hennes möda, under de livsdagar som Gud giver henne under solen.

Predikaren 8:152021-10-19 bild Ray Bilcliff

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Att Hon Kan Göra Sig Goda Dagar

Det är icke en lycka som beror av människan själv, att hon kan äta och dricka och göra sig goda dagar under sin möda

Predikaren 2:24

2021-10-18

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Alla Som Ropar Till Honom

Herren är nära alla som ropar till honom, alla som ropar till honom i sanning

Psaltaren 145:18


2021-10-17 bild Hakan Erenler

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Inte Falska Rykten

Du skall icke utsprida falskt rykte; åt den som har en orätt sak skall du icke giva ditt bistånd genom att bliva ett orättfärdigt vittne

2 Mosebok 23:1

2021-10-16 bild Fauxels

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Deras Gärningar Förnekar Det

De säga sig känna Gud, men med sina gärningar förneka de det

Titusbrevet 1:16


2021-10-15 bild Emre Can Acer

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ordets Görare

Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva

Jakobs brev 1:22
2021-10-14 bild Bruna Corrêa

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Alltjämt I Mörkret

Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder, han är ännu alltjämt i mörkret

1 Johannesbrevet 2:9
2021-10-13 bild Mikhail Nilov

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Avgrundens Brunn

Och hon öppnade avgrundens brunn. Då steg en rök upp ur brunnen, lik röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen

Uppenbarelseboken 9:2
2021-10-12 bild Boris Sopko

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ingenting Är Omöjligt För Gud

Ingenting är omöjligt för Gud!

Lukas 1:37
2021-10-11 bild Snapwire

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Inte Hat I Ditt Hjärta

Du skall icke hava hat till din broder i ditt hjärta, men väl må du tillrättavisa din nästa, så att du icke för hans skull kommer att bära på synd

3 Mosebok 19:172021-10-10 bild Cottonbro

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Inte Era Tankar

Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.

Jesaja 55:8


2021-10-09 bild Jacob Colvin

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Min Förtröstan På Dig

Men när fruktan kommer över mig, sätter jag min förtröstan på dig

Psaltaren 56:4


2021-10-08 bild Andrea Piacquadio

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rädsla Finns Inte I Kärleken

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan

1 Johannesbrevet 4:18

2021-10-07 bild Helena Lopes

0 kommentarer | Skriv en kommentar

När Någon Frestas

När någon frestas, är det hans eget begär som lockar och drar honom

Jakob 1:14


2021-10-06 bild Artem Beliaikin

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Den Som Stänger Sitt Öra

Den som stänger sitt öra för den fattiges rop ska själv ropa utan att få svar.

Ordspråksboken 21:13


2021-10-05 bild Mart Production

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Salig Är Den

Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare

Psaltaren 1:1

2021-10-04 bild Jeswin Thomas

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Fullkomnas I Svaghet

Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet

2 Korinthierbrevet 12:9


2021-10-03 bild Monstera

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Inte Färdigköpt

Lycka är inte något färdigköpt. Det kommer från dina egna handlingar.

Dalai Lama

2021-10-02

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Blir Som Barnen

Jag säger er sanningen: Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket

Matteus 18:3

2021-10-01 bild Cheryl Holt

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Löna Inte Ont Med Ont

Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor

Romarbrevet 12:17


2021-09-30 bild 99mimimi

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg

Nyare inlägg